ZŠ a MŠ logopedická

Aktuality

Vážení rodiče,

„Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření“ provoz naší školy neomezuje.

     Pracoviště Moskevská – výuka probíhá dle rozvrhu, provoz školní družiny (v omezeném režimu) je zajištěn.

     Pracoviště Nad Vodovodem – výuka zde probíhá distančně z důvodu nařízené karantény od 12. 10. 2020.

     Pracoviště Sasanková - v provozu.

UPOZORŇUJEME, ŽE PODZIMNÍ PRÁZDNINY PROBĚHNOU V TERMÍNU OD 26. 10. DO 30. 10 2020. DO ŠKOLY SE VRÁTÍME V PONDĚLÍ 2. 11. 2020.    


Rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 14. 10. 2020