ZŠ a MŠ logopedická

Aktuality

Vážení rodiče, milé děti, školní rok 2021/2022 zahájíme společně 1. září 2021 v 8, 00 hodin.

Žáci prvního ročníku přijdou se svými rodiči do školy Nad Vodovodem 460, Praha10 (vchod do ZŠ logopedické z ulice Cerhenická), abychom společně zahájili v 8,00 nový školní rok 2021/2022.Po společném uvítání si paní učitelky odvedou své děti do tříd. V 8,30 pak proběhnou třídní schůzky. O děti se během schůzek postarají paní vychovatelky. Zahájení v ostatních ročnících proběhne s třídními učitelkami ve třídách.

• třídy I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, Nad Vodovodem 460/81, Praha 10, Malešice

• třída III. A, III. B, I V., V. Moskevská 29, Praha 10, Vršovice

Třídní schůzky v ostatních třídách proběhnou ve všech třídách v 8, 30 hodin.

Informace k podmínkám přítomnosti žáků ve škole a k preventivnímu testování 1., 6. a 9. září čtěte prosím v „Manuálu MŠMT“ nebo v „Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví“.

Na setkání s Vámi se těší ředitelka školy Iva Prášilová, paní učitelky a vychovatelky školy.


Vážení rodiče,

mateřská školka se pro Vaše děti otevře ve středu 1. září v 7.00 h. Tímto dnem zahájíme školní rok 2021/2022. Provoz MŠ je od 7.00 – 17.00 h.

Děti se v mateřské škole netestují.

Prosíme o dodržování hygienických pravidel – používání respirátoru, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám i Vašim dětem pěkný školní rok.