ZŠ a MŠ logopedická

Aktuality

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná 15. 2. 2023 od 9,00 – 13,00 hodin v budově Základní školy logopedické Moskevská 29. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno, v tento den nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina a školní stravování.

Důvodem je úspora energií – ředitelské volno navazuje na den pracovního volna a předchází víkendu.

Děkujeme za pochopení.

Zřizovatel školy byl o tomto opatření informován.

ředitelka školy Iva Prášilová


Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás tímto informovat o Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Pomůže rodičům se zaplacením obědů, školného v MŠ nebo družiny. Z fondu solidarity přispějeme na mimoškolní aktivity dětí a žáků v MŠ, ZŠ.

Škola se s příslušnou agendou seznamuje. Další informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům budeme postupně zveřejňovat, sledujte, prosíme, naše webové stránky.

O pomoc si můžete prostřednictvím školy žádat do 15. listopadu 2022.

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům:
Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

Více info níže: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi


Vyhlašuji mimořádné ředitelské volno na 16. 9. 2022 v Základní škole logopedické, pracoviště Moskevská 29 a pracoviště Přípotoční 1581/2a. V tento den nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina a nebude v provozu školní stravování. Zřizovatel školy byl o tomto opatření informován. Důvodem opatření je přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy po celý den.

Děkujeme za pochopení. Iva Prášilová, ředitelka škol


Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti,

školní rok 2022/2023 zahájíme společně ve čtvrtek 1. září 2022 v 8, 00 hodin.

Žáci prvního a druhého ročníku přijdou se svými rodiči do nové budovy školy v Přípotoční ulici 1581/2a, Praha10. Po společném uvítání si paní učitelky odvedou děti do tříd. V 8,30 pak proběhnou třídní schůzky. O děti se během schůzek postarají paní vychovatelky.

Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku se sejdou ve školní budově Moskevská 29, Praha 10.

Třídní schůzky v těchto třídách proběhnou v 8, 30 hodin.

V novém školním roce bude stravování žáků zajištěno ve vlastní jídelně v Přípotoční ulici, podrobnosti ke stravování dostanete na třídních schůzkách.

Na setkání s Vámi se těší a úspěšný vstup do nového školního roku Vám přejí paní učitelky, paní vychovatelky a vedení školy.


Vážení rodiče, milé děti

mateřská školka se pro Vaše děti otevře ve středu 1. září v 7.00 h. Tímto dnem zahájíme školní rok 2022/2023. Provoz MŠ je od 7.00 – 17.00 h.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám i Vašim dětem pěkný školní rok.