ZŠ a MŠ logopedická

Projekty

Digitalizujem školu Digitalizujem školu

školní projekt EU Místní akční plán rozvoje vzdělávaní Cesta ke kvalitnímu vzdělávaníCesta za kvalitním vzděláváním

Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních škol na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Na zapojených školách budou modernizovány učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z oblasti přírodních věd