ZŠ a MŠ logopedická

Školská rada

Školská rada Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické byla zřízena v dubnu 2005 . Školská rada schvaluje mimo jiné výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy. Vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje školy. Školská rada se schází dvakrát ročně a dále dle potřeby. Členy školské rady jsou:

  • Zuzana Bínová - za zákonné zástupce žáků - přesedkyně školské rady
  • Mgr. Štěpánka Kaftanová - za ped. pracovníky
  • Mgr. Helena Fanturová - za ped. pracovníky
  • Bc. Jitka Černá - za zastupitele
  • Bc. Lenka Korček - za zastupitele
  • Iveta Drbohlavová - za zákonné zástupce žáků