ZŠ a MŠ logopedická

Plavecký výcvik

II., IV. a V. třídy

ZAHAJUJEME: v 1. pololetí 2023/2024

Je nutné podepsat: „Prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti žáka k účasti na základním plaveckém výcviku

V případě, že se nemůže žák zúčastnit základního plaveckého výcviku, zákonný zástupce musí požádat ředitelku školy o uvolnění a přiložit doporučení pediatra - Žádost o uvolnění ze základního plaveckého výcviku - mají k dispozici třídní učitelky.

Odchod ze školy v 9,00 hod, návrat cca 11,00 hod.

Výuka na bazénu od 9,45 hod – 10,30 hod. Výuce je vždy přítomen vyučujcící pedagog, plavčík nebo plavčice z plavecké školy.

    Žáci budou mít s sebou v batohu:
  • Plavky
  • Ručník
  • Mýdlo
  • Hřeben
  • Přezutí k bazénu