ZŠ a MŠ logopedická

Mateřská škola logopedická - Sasanková 2903, 106 00 Praha 10

Z pusy tak jako ze studánky

pramínek řeči vyvěrá.

Zkus pootevřít vrátka branky

a říci slova některá.