ZŠ a MŠ logopedická

Speciální péče v mateřské škole

Speciální péči zajišťují v naší mateřské škole odborníci – učitelky mateřských škol, které získaly potřebné vzdělání studiem speciální pedagogiky. Specifickou péči představuje intenzivní logopedická péče, kterou provádějí každý den školní logopedky s vysokoškolskou kvalifikací ve spolupráci s učitelkami. Logopedická péče prostupuje veškeré dění v MŠL.

Úkolem všech je všestranně podněcovat děti k mluvení, zdokonalovat mluvní pohotovost, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet smyslové vnímání a pohybovou obratnost.

Každý den je dětem poskytována logopedkami individuální logopedická péče podle individuálních programů pro každé jednotlivé dítě a kromě toho provádějí logopedky pravidelná a systematická skupinová logopedická cvičení podle ročního časově tematického plánu.